مهر: معاون توسعه، نوسازي و تجهيز مدارس آموزش و پروش گفت: «ميز و نيمکت‌هايي که در سال گذشته ساخته شده و به مدارس تحويل داده‌ايم طبق استانداردهاي کشوري نيستند.»


سيدباقر مسلمي در پاسخ به اين سوال که سازمان‌هاي سازنده ميز و نيمکت مدارس براي سال تحصيلي جاري از چه مرکزي مجوزهاي استاندارد را کسب کرده‌اند، گفت: «ما موظف به کسب مجوز از سازمان‌هاي استاندارد نيستيم و استانداردي از هيچ سازماني اخذ نکرده‌ايم.» اين در حالي است که مسلمي بيش از اين عنوان کرده بود که تا سال 86 استانداردي براي ساخت ميز و نيمکت‌ها وجود نداشته است و از سال 87 شرکت‌هاي طرف قرارداد با سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس بايد از مراکز استاندارد صنعتي مجوز مي‌گرفتند. معاون توسعه، نوسازي و تجهيز مدارس آموزش و پروش از انعقاد قرارداد آموزش و پرورش با يکي از دانشگاه‌هاي کشور براي استانداردسازي تجهيزات آموزشي کشور خبر داد. مسلمي با بيان اينکه استانداردسازي وسايل آموزشي در شوراي تحقيقات آموزش و پرورش به عنوان يک طرح در حال بررسي است، افزود: «بعد از استعلام اين طرح مناقصه‌اي برگزار شد که چند دانشگاه کشور نيز در آن شرکت داشتند و نهايتا يکي از آنها در مناقصه برنده شد و طرح را به آنها سپرديم.»