كارشناسان آمريكايي تاكيد كردند:
مدرسه مستعدترين محيط براي انتقال آسان ويروس آنفلوانزا است

كارشناسان بهداشتي در آمريكا تاكيد كردند كه احتمال انتقال آنفلوانزا در مدارس خيلي زياد است و در اين فضا ويروس آنفلوانزا خيلي به سادگي منتشر مي‌شود.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» ايسنا، اين كارشناسان با استفاده از حسگرهاي بي‌سيم بررسي كردند كه چطور ويروس آنفلوانزا ممكن است در يك دبيرستان عادي آمريكايي منتشر شود و دريافتند كه روزانه در چنين محيطي بيش از سه چهارم يك ميليون فرصت براي انتقال عفونت وجود دارد.

به گزارش ايسنا، آنفلوانزا كه علائم شبيه به سرماخوردگي شامل عطسه و سرفه دارد، از طريق قطرات بسيار كوچك و ريز حاوي ويروس كه در مايعات بدن بيمار موجود است، منتقل مي‌شود.

مارسل سالات، استاديار بيولوژي در دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا در اين باره خاطرنشان كرد: اين قطرات آلوده كه تا ارتفاع 10 فوتي بالا مي‌روند از طريق عطسه و سرفه فرد بيمار وارد محيط مي‌شوند و حتي يك گفت و گوي كوتاه مدت هم مي‌تواند سبب انتقال ويروس شود.

به گزارش سايت اينترنتي هلت دي، اين متخصصان تصريح كردند: اطلاعات جديد به ما كمك خواهد كرد كه جزئيات دقيق‌تري را درباره انتقال ويروس آنفلوانزا به دست آوريم كه قطعا در زمينه مقابله با بيماري به ما كمك خواهد كرد.