ضدعفونی كردن میز و نیمكت مدارس از بیماری های گوارشی در دانش آموزان جلوگری می کند
لزوم ضدعفونی كردن میز و نیمكت مدارس

با ضدعفونی كردن میز و نیمكت مدارس می توان از بیماری های گوارشی در دانش آموزان پیشگیری كرد .

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، محققان دانشگاه هاروارد بر اساس یك بررسی جدید اعلام كردند ، پاك كردن میز و نیمكت مدارس با محلول های پاك كننده حاوی الكل ، هر چند گاه یك بار ، آلودگی میكروبی و ویروسی عامل بیمارهای گوارشی كودكان را به گونه چشمگیری كاهش می دهد .

بررسی محققان نشان می دهد: با این روش می توان غیبت دانش آموزان به علت اسهال را از مدارس دست كم یك سوم كاهش داد .

مشروح این بررسی در مجله بیماری های كودكان منتشر شده است .