محققان مدعي شدند: در معرض قرار گرفتن گوش كودكان در حال يادگيري در مجاورت صداهاي بلند هواپيماها، به خصوص در كنار فرودگاهها مي‌تواند مهارت‌هاي خواندن اين دانش‌آموزان و حتي كودكان در حال يادگيري را با مشكلات حاد مواجه كند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، به نقل از شبكه خبري بي‌.بي.‌سي گروهي از محققان علوم پزشكي در انگليس براي اثبات اين ادعاي خود بيش از 2800 كودك در حال يادگيري كه در اطراف فرودگاه هترو در اين كشور و همچنين ساير فرودگاهها در اسپانيا و هلند زندگي مي‌كردند را مورد بررسي قرار داده‌اند. اين مطالعه علمي - پزشكي نشان داد: افزايش هر پنج دسي بل صدا براي اين كودكان،‌ فرآيند يادگيري آنها را تا دو ماه به عقب خواهد انداخت. يك كارشناس آمريكايي نيز گفت:‌ نتايج اين تحقيق جالب، يافته‌هاي مربوط به تحقيقات گذشته را تاييد مي‌كند. گرچه اين تحقيقات تنها مربوط به كودكان 9 يا 10 ساله‌اي بوده است كه در اطراف فرودگاههاي هترو در انگليس، شيفول در هلند و باراخاس در اسپانيا زندگي مي‌كرده‌اند با اين حال كارشناسان اعلام كردند كه اين نتايج مي‌تواند شامل ساير فرودگاهها نيز باشد. اين تحقيق نشان داد: چنين صداهاي بلندي، ‌قدرت خواندن كودكان در حال يادگيري را كاهش جدي خواهد داد. گرچه اين تحقيق مي‌گويد، هواپيماها و صداهاي بلندشان ممكن است تاثير كوچكي بر گسترش قدرت خواندن داشته باشند، با اين حال تاثير منفي بلند مدت آن همچنان ناشناخته باقي مانده است. اين مطالعه ثابت كرده چنين صداهاي بلندي مي‌تواند يادگيري كودكان در حال يادگيري را تا 8 ماه به عقب بياندازد.