سلامتيران: با بازگشايي مدارس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا به منظور آموزش فرهنگ ترافيک و امنيت عبور و مرور دانش‌آموزان نکاتي را به دانش‌آموزان، والدين و رانندگان توصيه کرده است: وظيفه والدين اين است که تا زماني که کودک به سني نرسيده که قادر به درک قوانين و تصميم‌گيري باشد اجازه خارج شدن از خانه را به او ندهند؛ والدين بايد به کودک بياموزند که بهتر است از ايمن ترين راه براي عبور از عرض خيابان استفاده کند.


يعني محل‌هايي مانند زيرگذر، پل عابر پياده، خطوط عابر پياده يا هر نقطه‌اي که از سوي پليس يا گشت عبور مدارس يا مربيان و بازرسان ترافيک کنترل مي‌شود؛ کودکان بهتر است براي عبور از عرض خيابان هميشه محل‌هايي را انتخاب کنند که همه جا را بدون هيچ گونه مانع و محدوديتي خوب ببينند به طوري که ميدان ديد وسيعي در اطراف داشته باشند؛ حتي‌الامکان از بين ماشين‌هاي پارک شده و نقاط کور پيچ‌ها و سربالايي‌ها و سرازيري‌هاي تند و از ميان بوته‌هاي کنار پياده رو عبور نکنند؛ هميشه از مکاني عبور کنند که رانندگان بتوانند به راحتي آنها را ببينند؛ و هميشه براي عبور از خيابان‌ها، روي لبه پياده رو توقف کنند و در جاده‌ها در کناري بايستند که زياد به ماشين‌ها نزديک نباشند ولي بتوانند نزديک شدن ماشين‌ها را ببينند.