واحد مرکزي خبر: وزارت آموزش چين اعلام کرد که به منظور پيشگيري از شيوع عارضه نزديک بيني در ميان دانش‌آموزان چيني برنامه منظمي‌به منظور انجام تمرينات ويژه و ورزش چشم براي آنها در نظر گرفته است.
به گزارش رويترز، وزارت آموزش و پرورش چين اعلام کرد که نتايج تازه‌ترين بررسي‌ها نشان مي‌دهد که شيوع نسبي عارضه نزديک بيني در ميان دانش‌آموزان چيني به علت ساعات طولاني مطالعه در شرايط نامناسب نور رو به افزايش است و با توجه به اين مساله، مقامات آموزشي اين کشور تدبيري انديشيده‌اند که به موجب آن، دانش‌آموزان بايد دو بار در روز، با انجام تمرينات ويژه‌اي چشمان خود را ورزش دهند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که سي و يک مميز هفت دهم درصد دانش‌آموزان ابتدايي از نقص بينايي رنج مي‌برند و اين درصد در دانشجويان دانشگاه‌ها تا سطح 7/82 درصد افزايش مي‌يابد. کارشناسان مي‌گويند حدود چهل و پنج درصد از مجموع موارد عيوب بينايي گزارش شده در اين کشور، به وارد آوردن فشار بيش از اندازه به چشم‌ها و نه عوامل وارثتي مربوط مي‌شود. معاون وزير آموزش چين همچنين اعلام کرد که مسوولان مدارس و مراکز آموزش عالي همچنين موظف هستند ضمن کاهش فشار تکاليف درسي بر دانش‌آموزان و دانشجويان، تسهيلات بهتري براي مطالعه دروس فراهم آورند.