ايرنا: استفاده از وسايلي نظير علاء‌الدين و بخاري‌هاي بدون حفاظ براي تامين گرما در مدارس كشور غيرمجاز است.
به گزارش وزارت آموزش و پرورش، بخاري‌هاي نفت سوز بايد از انواع جديد و با پوشش محافظ كوره بوده و استفاده از بخاري‌هاي بدون محافظ ممنوع است.
در مدارس بايد از بخاري‌هاي نفت سوز داراي شير تنظيم (كاربراتور) استفاده شود ضمن اينكه دودكش بخاري در صورت امكان مستقيم بوده و لوله‌ها و زانوهاي متعددي نداشته باشد.
براساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش، بخاري بايد در مكان مناسب و باتوجه به وسعت كلاس نصب شود، به طوري كه فاصله بخاري تا دانش‌آموزان كمتر از 1.25 ‬متر نباشد تا ازايجاد خطرات ناشي از آتش‌سوزي ، سوختگي و مسموميت با گازهاي حاصل از سوخت بخاري جلوگيري شود.
محل اتصال لوله بخاري به دودكش اصلي صاف و بدون درز باشد تا عمل مكش هوا به آساني انجام گيرد.
لازم است انتهاي هر دودكش يا لوله تهويه به كلاهك مجهز شود و اين كلاهك بايد به نحوي ساخته شود كه از ورود باد و ايجاد جريان معكوس هوا در لوله و نيز داخل شدن باران و برف و پرندگان جلوگيري شود.
لوله‌هاي دودكش بايد تميز و بدون كربن‌هاي نسوخته و آزاد كه به شكل دوده به جدار داخلي لوله مي‌چسبد، باشد لذا قبل از نصب بخاري بايد از باز بودن مسير دودكش اطمينان حاصل شود.