در نظر گرفتن برخي نکات کوچک به بهسازي سرويس‌هاي بهداشتي مدارس کمک مي‌کند
استانداردهاي سرويس بهداشتي در مدارس

سرويس‌هاي بهداشتي مدارس از جمله مکان‌هايي است که در بهداشت عمومي دانش‌آموزان و در نتيجه چگونگي سلامت آنها موثر است. رعايت اصول بهداشتي در ساخت و پس از آن چگونگي استفاده از اين سرويس‌ها از ضرورت‌هايي است که هنگام ساخت يا بازسازي مدارس بايد به آن توجه شود. در نظر گرفتن برخي نکات کوچک به بهسازي سرويس‌هاي بهداشتي مدارس کمک مي‌کند.
بسياري از مدارس قديمي با ساختمان‌هاي کوچک و غيربهداشتي که اغلب خانه‌هاي استيجاري است، در شهرها و روستاها وجود دارند که موجد مشکلات فراواني است. در چنين مدارسي تعداد توالت و دست‌شويي کمتر از حد معمول بوده و تسهيلات موجود از نظر بهداشتي در وضع بسيار ابتدايي قرار دارد. در چنين مدارسي، آموزش اصول بهداشتي زياد مثمر ثمر نخواهد بود زيرا کودکان افکار غلط و عادات مضر را به سهولت مي‌آموزند که اصلاح آنها با وجود مساعي مربي و کارمندان بهداشت بسيار مشکل خواهد بود. مثلا وقتي به کودک گفته مي‌شود که بايد پيش از صرف غذا و پس از خروج از توالت دست خود را بشويد ولي تسهيلات لازم براي شستن دست در اختيار وي قرار ندارد، به‌طور مسلم در ايجاد چنين عادتي موفقيتي به‌دست نخواهد آمد. از اين رو ايجاد محيط بهداشتي مناسب همراه با تعليمات صحيح مکمل يکديگر خواهد بود.
استانداردهاي بهداشتي توالت مدارس
• به ازاي هر 40 دانش‌آموز حداقل يک چشمه توالت در نظر گرفته شود.
• مصالح به کار برده شده در توالت قابل شستشو باشند.
• کف توالت شيب مناسب داشته باشد، به طوري که به سمت کاسه توالت باشد.
• مجهز به سيفون باشد.
• مجهز به سطل زباله دردار و قابل شستشو باشد و روزانه تخليه شود.
• شستشوي روزانه توالت‌ها ضروري است چون نظافت نکردن سرويس‌هاي بهداشتي موجب خودداري دانش‌آموزان از رفتن به توالت مي‌شود و نرفتن به توالت به علت رعايت نکردن نکات بهداشتي موجب ماندن ادرار در مثانه و تخليه نشدن ادرار شده و زمينه را براي رشد و تکثير ميکروب‌ها آماده مي‌سازد و موجب عفونت ادراري و بيماري‌هاي کليوي در دانش‌آموزان مي‌شود.
• از ورود حشرات و جوندگان به داخل توالت بايد جلوگيري شود.
• از نور و تهويه مناسب استفاده شود.
تهويه در سرويس‌هاي بهداشتي
استفاده هم‌زمان از دو نوع تهويه طبيعي و مصنوعي به منظور تخليه هواي آلوده و جلوگيري از انتشار بوي بد در سطح پايين و اطراف سرويس‌ها امري ضروري است.
در تهويه طبيعي (فضاي باز) جابه‌جايي هوا به کندي انجام گرفته، ايجاد بوهاي نامطبوع در محيط اطراف سرويس‌هاي بهداشتي بيشتر است ولي در تهويه مصنوعي عمل جابه‌جايي هوا سريع‌تر صورت مي‌گيرد و از تراکم هواي سنگين و آلوده ناشي از تراکم هواي نامطبوع در اطراف سرويس‌هاي بهداشتي جلوگيري مي‌کند.
استانداردهاي بهداشتي دست‌شويي مدارس
• ارتفاع متناسب با سن دانش‌آموزان در نظر گرفته شود (در سه دوره تحصيلي) دستشويي بايد در ارتفاع 60 تا 75 سانتي‌متري از زمين نصب شده و شيرها در جاي مناسب به لبه کاسه دست‌شويي‌ها نصب شود.
• باييد با نصب علايم و نشانه‌هايي به دانش‌آموزان آموزش داد که به هيچ‌وجه براي آب‌خوردن از دست‌شويي‌ها استفاده نکنند.
• دستشويي بايد قابل شستشو باشد.
• شيب مناسب داشته باشد.
• لازم است به ازاي هر 60 نفر دانش‌آموز، حداقل يک دست‌شويي در نظر گرفته شود.
• بايد براي مواد شوينده ابزارهاي لازم نصب شود.
استانداردهاي بهداشتي آب‌خوري مدارس
• فضايي است مناسب و عمومي که مجهز به شيرهاي آب آشاميدني براي آب‌خوري دانش‌آموزان که يا به صورت سنتي با احداث سکو و يا با نصب آب‌سردکن در محل‌هاي مناسب اجرايي شود.
• لازم است به ازاي هر 45 نفر دانش‌آموز حداقل يک شير تعبيه مي‌شود.
• ارتفاع مناسب شير آب‌خوري نسبت به سن استفاده‌کنندگان از سطح زمين 75 تا 100 سانتي‌متر است. آب‌خوري‌ها بايد قابل شستشو و داراي شيب کافي و مناسب باشد.
• بايد براي تامين آب آشاميدني در مدارس از شبکه آب لوله‌کشي استفاده شود و در محل‌هايي که آب سالم در دسترس نباشد، آب را بايد پس از تصفيه و ضدعفوني به مصرف رساند.