به گفته محققان مرکز پزشکي کودکان در بوستون و دانشگاه‌ هاروارد، استفاده مکرر از مواد ضدعفوني‌کننده مانند الکل و شستن و تميزکردن سطح ميزها به سلامت کودکان در مدرسه کمک مي‌کند.
به گزارش خبرگزاري رويترز، محققان معتقدند که تميزکردن سطح ميزها موجب کاهش غيبت کودکان از مدرسه به دنبال ابتلا به بيماري‌هاي گوارشي مي‌شود. به گفته اين محققان، در کلاس‌هايي که اين عفونت‌ها کنترل مي‌شوند، تنها 16 درصد از دانش‌آموزان به علت ابتلا به بيماري‌هاي گوارشي به مدت يک روز يا بيشتر بيمار و از مدرسه غيبت مي‌کنند، اما کودکاني که در کلاس‌هايي درس مي‌خوانند که ميزها تميز و ضد عفوني نمي‌شوند، 24 درصد بيشتر دچار بيماري شده و غيبت مي‌کنند. پژوهشگران در اين بررسي 285 دانش‌آموز در 15 کلاس را به دو گروه تقسيم کرده و از يک گروه خواستند تا با دستمال و الکل سطح ميزشان را تميز کرده و پس از آن دست‌هايشان را با آب و صابون بشويند.
نتيجه اين بررسي مشخص کرد که هر مدرسه مي‌تواند با تميزکردن سطوح ميزهاي درس از ابتلاي کودکان به بسياري از بيماري‌هاي عفوني قابل انتقال پيشگيري کرده و نقش موثري در سلامت کودکان داشته باشد. به گفته اين پژوهشگران، تميزي محيط کلاس و ميزها و شستن دست‌ها بهترين راه پيشگيري از عفونت است.