واحد مرکزي خبر: براي نخستين بار گزارشي رسمي از وضعيت بد و اسف بار سرويس‌هاي بهداشتي در مدارس فرانسه منتشر شد که نگراني دانش‌آموزان، والدين و پزشکان را موجب شده است.


به گزارش روزنامه لوپاريزين، اداره ملي نظارت بر امنيت موسسات آموزشي در گزارش بي‌سابقه خود آورده است، وقتي وضعيت رستوران‌هاي مدارس هم از وضعيتي بهداشتي مناسبي برخوردار نيست ديگر چه انتظاري از دستشويي‌ها مي‌توان داشت. 800 معلم و 250 هزار دانش‌آموز هشت تا 10 ساله از 865 مدرسه فرانسه در اين گزارش همگي نگراني، آزار، تنفر و حتي ترس خود را از دستشويي‌هاي مدارس عنوان کرده‌اند. آلودگي و کثيفي مدارس فرانسه مساله‌اي تازه‌اي نيست و ‌چند نسل مي‌تواند به آن شهادت دهد. نخستين بار در سال 2003 فدراسيون والدين دانش‌آموزان به خود اجازه داد اين مساله را مطرح کند. اين گزارش حاکي است نه تنها دانش‌آموزان و والدين آنها بلکه پزشکان نيز درباره بيماري‌هاي مرتبط با بهداشتي نبودن توالت‌ها و سرويس‌هاي دستشويي مدارس به شدت ابراز نگراني کرده‌اند و از جمله اين بيماري‌ها به عفونت مثانه، يبوست‌هاي حاد و مزمن و‌ تکرر ادرار اشاره کرده‌اند. نزديک به 19 درصد از دانش‌آموزان اعلام کردند به علت اين بيماري‌ها به پزشک مراجعه کرده‌اند. نيمي از آنها نيز اذعان کردند به علت دستشويي نرفتن به شکم درد مبتلا شده‌اند. 15 درصد از دانش‌آموزان اعلام کردند مي‌ترسند دستشويي بروند زيرا علاوه بر مشکلاتي از قبيل کمبود روشنايي کافي و کثيفي دستشويي‌ها، قفل دستشويي‌ها نيز خراب است و آنها مي ترسند در دستشويي‌ زنداني شوند.