يك پژوهش تازه كه در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه داندي انجام شد، نشان داد كه نحوه پخت سبزيجات مي‌تواند سبب اسيدي شدن آنها تا حد نوشابه هاي گاز دار شود.اين نوشابه‌ها به دليل اسيدي بودن بسيار موجب پوسيدگي دندان‌ها مي‌شوند و پختن نادرست سبزيجات نيز مي‌تواند باعث همين پيامد شود. در تحقيقي كه انجام شد پژوهشگران دريافتند روش كباب كردن سبزيجات مانند فلفل سبز در فر يا سرخ كردن آن ها مي‌تواند قابليت اسيدي آن ها را تا ميزان بالايي افزايش دهد و خطر پوسيدگي دندان را به دنبال داشته باشد.اما در مقابل پخت سبزيجات با حرارت ملايم و آب پز كردن آنها يا به اصطلاح تهيه خورش با سبزيجات چنين خطراتي را به دنبال نخواهد داشت.
دكتر گراهام چادويك، نويسنده و سرپرست اين پژوهش مي‌گويد:<رعايت اين اصل در پخت سبزيجات مي‌تواند تا حد زيادي از ما در برابر پوسيدگي دندان محافظت كند. بنابراين دندانپزشكان مي‌توانند براي جلوگيري از پوسيدگي دندان اين توصيه را نيز به ساير توصيه هاي پيشگيرانه خود اضاف كنند.>
نتايج اين تحقيق كه در يكي از مجله هاي تخصصي دندانپزشكي اروپا چاپ شد حاكي از آن است كه گياهخواران به دليل تماس طبيعي دندان هايشان با مواد اسيدي طبيعي موجود در ميوه‌هاي اسيدي و سبزيجات بيشتر از ديگران در معرض خطر پوسيدگي دندان قرار دارند و اين موضوع به ويژه براي آنان از اهميت بيشتري برخوردار است.
علاوه بر اين، پژوهشگران دريافتند كه روش پخت تاثيري بر ميزان اسيدي بودن سيب زميني يا پياز ندارد اما در عوض فلفل قرمز هرگاه به روش تهيه خورش پخته شود،بيشتر خاصيت اسيدي پيدا مي كند.
خوردن غذاهاي اسيدي همچنين مي‌تواند موجب تحريك دستگاه گوارش از جمله معده شده و باعث ايجاد زخم مزمن در نواحي معده و روده شود.
همچنين خرد كردن و پختن بيش از حد سبزيجات مي‌تواند خواص غذايي مفيد آنها را كاهش دهد.به همين دليل توصيه مي‌شود سبزيجات را با آب كم پخته و در صورت اضافي آمدن،آب سبزيجات پخته شده را دور نريزيد.در بسياري از كشورهاي جهان مانند ژاپن سبزيجات اغلب به شكل آب پز و خرد نشده مصرف مي شوند