مواد شيميايي خطرناك

1- از نوشابه هاي گاز دار به اصطلاح فـاقـد كـافـئـين پرهيز كنيد زيرا برخي از آنها حاوي اگزيـليـن (xylene) و تـولـوئـن (toluene) هستند. موادي كه براي سيستم عصبي شما مضر بوده و سبب تغيير عملكرد طبيعي كليه ها و كـبدتان مي گردند.

2- مصرف خوراكيها وغذاهـاي حاوي آسپارتام (aspartam) ( شيرين كننده مصـنوعـي ) را كاهش دهيد چون مـمكـن است دچار نوعي آسيب ديدگي مغزي گرديد. مـطـالعه اي كه در نروژ روي موشها انجام گرفت نـشان داد كـه مـصـرف برخي شيرين كننده هاي مصنوعي كه در نـوشـابـه هـاي رژيمي موجود مي باشند، مـيتوانند سبب آسيب ديدگي سلولهاي عصبي و حتي نابودي آنها گردند.

3- از غذاهاي حاوي مونوسديم گلوتامات(monosodium glutamate) خودداري كنيد زيرا ممكن است سبب بيماري آلزايمر واختلالات يادگيري گردد. گـلوتـامـات كـه نـوعـي اسيد آمينه ميـباشـد و بعنوان ادويه در آشپزي بكار گرفته ميشود بيشتر در سس سويا، طعم دهنده گوشت خوك و پروتئين كشك موجود ميباشد.

عادات غلط در طبخ غذا

1- از بـكارگيري ظروف آلومينيومي خودداري كنيد: آلـومـيـنـيوم بـا صـدمـه زدن بـه سيستم عصبي بدن موجب ايجاد بيماري آلزايمر ميگردد. از قـابـلمه ها و ماهيتابه هاي آلـومـيـنـيـومي و هـمـچـنـين از غـذاها ي كنـسـرو شـده اجـتناب ورزيد و هـرگـاه از ظروف آلومينيومي استفاده ميكنيد حـدالامـكان از نـگهداري طولاني مدت غذا در آنها خودداري كنيد.

2- خطرات استايروفوم(styrofoam): از قرار دادن ظروف با جنس استايروفوم(نوعي فوم كه در رستورانهاي فست فود مورد استفاده قرار ميگيرد) در مايكروويو خودداري كنيد چون ممكن است ذوب گشته و وارد مـواد غذايـي گردد. ايـن ظـروف به علت آنكه از نفت خام ساخته ميشوند در صورت بلع سرطانزا مي بـاشـنـد. نـگهـداري غـذا در استايروفوم بلا مانع بوده اما استفاده از آن براي گرم كردن غذا در مايكروويو خطرناك است.

3- كبـاب كردن: بـا آنكه همه عاشق گوشت كبابي مـي بـاشـند ولـي چنـدان تـوصيـه نـمي شود. غذاي سوخته سرطانزا است بـنـابراين از گوشـت كبـاب شـده زيـاد مـصـرف نـكنـيد. امـا خيـلي وحشتزده نشويد بهتر است به جزئيات آن توجه كنيد. مـطـالـعه روي حيوانات از سرطانزا بودن گوشت سوخته و همچنين دود حـاصـل از چـكيده شدن چربي گوشت و سوختن آن حكايت ميكنـد. كـباب كردن گوشت خطر ابتلا به سرطان را افزايش ميدهد ولي در راس فـهرست عوامل سرطانزا هم جاي ندارند. خـلاصه اينكه كباب كردن آنقدر ها هم بد نيست مخصوصا زماني كه نكات زير در كباب كردن رعايت گردند:

حين كباب كردن گوشت از گرفتن آن نزديك به شعله خودداري كنيد.
از گوشـت پـر چـرب بـراي كبـاب استفاده نموده و چـربـي هـاي اضـافي آن را جدا نكنيد. دود حاصل از چربي از سوختن گوشت جلوگيري ميكند.
گوشت را نسوزانيد.
4- از مـصرف غذاهايي كه اصلاح ژنتيكي شده اند خودداري كنيد: چــون صـنعـت محصولات ژنتيكي نو پا بوده و در آغاز راه ميباشد بنابراين ما هنوز از اثرات آنها روي بدن انسان آگاهي كافي در دست نداريم. موارد نادري از آسيب به عصب، واكنشهاي آلرژيك و مـسموميـت در پـي مصرف اين گـونه غـذاهـا گــزارش شـده انـد. كـانـولا، سـويا و ذرت محصولاتي مي باشند كه اكثرا" از لحاظ ژنتيكي اصلاح گرديده اند.

5- مسموميت هاي غذايي: طبـخ صـحيـح غـذا، پـاكيزه نگهداشتن آشپزخانه و لـوازم موجود در آن، اسـتـفـاده از شـيـر پـاسـتـوريـزه و شـسـتـن خـوراكـي ها پـيـش از مصرف اقـدامـاتـي است كه از مسـمـومـيـت هـاي غـذايـي جـلـوگيـري بـعـمل مي آورند. مصرف سبزيجات، شير، گوشت و غذاهاي دريايي مي بايست با دقت انجام پذيرد.

6- خطرات مايكروويو: يـكي از خـطرات احتـمالي استـفاده از مايكروويو افزايش سطح LDL كلسترول خون مي باشد. بـا آنـكه اغـلب سـازمانـهاي بـهداشـتي از بـي ضرر بودن مايكرويو خبر مي دهند، ولي به شما توصيه ميكنيم از آن كمتر استفاده كنيد.

نكات ديگر

قبل و بعد از آشپزي دستانتان را كاملا بشوييد.
سطوحي كه با گوشت خام تماس پيدا مي كنند را تميز كنيد.
بجاي اسـتـفاده از دسـتـمـال هاي پـارچـه اي در تـمـيز كردن سطوح آشپزخانه از دستمالهاي كاغذي استفاده كنيد.
غـذاهـاي فـاسـد شدني نبايد بيش از 2 ساعت در محيط بيرون يخچال نگهداري شوند.
براي ذوب كردن غذاي منجمد شده از يخچال و آب سرد استفاده كنيد.

سایت مردمان