جام جم آنلاين : متخصصان تغذیه می گویند افرادی که غذای طبخ شده در خانه را به غذای بیرون ترجیح می دهند ، کیفیت تغذیه خود را بهبود می بخشند.
به گزارش نیوز دیلی ، محققان دانشگاه مینسوتا با ارزیابی عادات غذایی بیش از 1500 فرد 18 تا 23 ساله دریافتند اکثر جوانانی که تهیه و مصرف غذای خانگی را ترجیح می دهند ، زنان هستند اما حتی در میان این افراد نیز ، بسیاری به توصیه های غذایی عمل نمی کنند.
محققان می گویند کسانی که مواد اولیه غذایی را تهیه کرده و با آن غذای مطلوب خود را در خانه طبخ می کنند به خوبی از کیفیت مواد و نحوه پخت آن آگاهند و می توانند با اطلاع از اصول تغذیه سالم ، غذای کاملا بهداشتی و سالمی را فراهم کرده و به این ترتیب به ارتقاء تغذیه خود و افراد خانواده کمک کنند.