يك ناظرغذايي در انگليس هشدار داد:
شستن مرغ خام، خطر مسمويت غذايي را تشديد مي‌كند


يك مقام رسمي ناظر غذايي در انگليس هشدار داد: كساني كه قبل از طبخ،‌ تمام قسمت‌هاي بدن مرغ را كامل مي‌شويند بيشتر خود و اعضاي خانواده را در معرض مسموميت غذايي قرار مي‌دهند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، ‌تحقيقات نشان مي‌دهد كه تقريبا سه چهارم از مصرف كنندگاني كه مرغ كامل خريداري مي‌كنند تمام قسمت‌هاي آن را آب كشي مي‌كنند و با اين كار باعث پخش شدن باكتري‌هاي مختلف در سطوح آشپزخانه مي‌شوند.

بر اساس آخرين آمار آژانس استانداردهاي غذايي در انگليس، 65 درصد از مرغ‌هاي خامي كه در فروشگاه‌هاي مواد غذايي اين كشور عرضه مي‌شوند آلوده به ميكروب «كامپيلوباكتر» هستند كه شايعترين عامل شناخته شده مسموميت غذايي در انگليس بوده و شايعترين علائم آن شامل اسهال و انقباضات معده‌اي هستند.

به گزارش روزنامه تلگراف چاپ انگليس، اين آژانس در حال حاضر به دنبال راهي براي كاهش ميزان اين آلودگي در تمام فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي غذايي است.

سخنگوي اين ناظر تغذيه‌اي تصريح كرد: شستشوي مرغ‌هاي خام يك اشتباه معمول آشپزي است و ضروري به انجام آن نيست. آب شير ميكروبهايي را كه سبب مسموميت غذايي مي‌شوند را از بين نمي‌برد اما اين ميكروب‌ها در فرآيند پختن كشته مي‌شوند. بنابراين بهترين روش، جدا كردن قسمت‌هاي سالم و قابل مصرف گوشت مرغ و پختن آنها است.