جام جم آنلاين: پختن سبزي‌ها در مايكروويو به مدت كوتاه به جاي آپزكردن آنها در مدت طولاني‌تر، موجب حفظ بيشتر ارزش غذايي و ويتامينه آنها مي‌شود.

احمدرضا درستي مطلق در گفتگو با فارس افزود: اين را هم بايد پذيرفت كه غذاي پخته شده در مايكروويو چندان خوشمزه نيست و برخي مطالعات نشان مي‌دهد ارتعاشات شديد مايكروويو موجب پاره شدن ديواره سلول‌هاي غذا و در هم ريختن ساختمان ظريف برخي مواد غذايي از جمله ويتامين‌ها شده است و آنها را از بين مي‌برد يا تركيبات جديدي درون آنها ايجاد مي‌كند.

وي گفت: استفاده از مايكروويو موجب ايجاد ضايعات بيش از ديگر روش پخت در مواد غذايي نمي‌شود و حتي موجب كاهش احتمال تخريب برخي مواد غذايي مي‌شود.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: در واقع پختن سبزي‌ها در ماكروويو به مدت كوتاه به جاي آپز كردنشان در مدت طولاني‌تر، موجب حفظ بيشتر ارزش غذايي و ويتامين آنها مي‌شود. درستي گفت: كيفيت پروتئين‌هاي غذايي هنگام پخت با ماكروويو بهتر از روش‌هاي ديگر حفظ مي‌شود و دليل آن مي‌تواند احتمال اكسيداسيون كمتر گوشت پخته در مايكروويو باشد.

وي افزود: طبق بررسي انجام شده امكان ايجاد مواد سمي از قبيل ان - نيتروزو - دي متيل آميل هنگام پخت مواد غذايي درمايكروويو كمتر از ساير روش‌هاي پخت است. در مطالعات ديگر اعلام شده است كه اتلاف ويتامين تيامين و ريبوفلاوي (ويتامين‌هاي گروه b) هنگام پخت با مايكروويو كمتر است.