دکتر مسعود کيمياگر
متخصص تغذيه و رژيم درماني واستاد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
بهترين روش پخت سبزيجات

سبزيجات قابل طبخ دو دسته‌اند؛ سبزيجاتي که داراي برگ‌هاي پهن هستند (مثل کلم و اسفناج) و سبزيجاتي كه مدور و شكل‌دار هستند (مثل گوجه فرنگي). هر چقدر نسبت سطح به وزن سبزي بيشتر باشد،..

وقتي که در معرض حرارت قرار مي‌گيرد، ويتامين c بيشتري از دست مي دهد؛ در حالي كه اگر بعضي از سبزيجات مثل گوجه‌فرنگي را که مدورند و سطحشان کم است، خرد نکنيم و کامل بپزيم و در پخت آن افراط نكنيم، ويتامين c آنها به مقدار زيادي حفظ مي‌شود. برخي از سبزيجات، هنگامي که پخته مي‌شوند، بعضي از خواصشان قابل دسترس تر خواهد بود. مثلا گوجه‌فرنگي خام‌ ويتامين c زيادي دارد و هنگامي که پخته مي‌شود ليكوپن موجودش قدرت جذب بيشتري پيدا مي كند. بنابراين توصيه مي‌شود اين سبزي را 50 به 50 استفاده کنيم، يعني يک بخش را به صورت خام و بخش ديگر را به صورت پخته به کار ببريم. البته يکي از راه‌هاي خيلي خوب براي پخت سبزيجات اين است که برخي از آنها مثل کلم و هويج را روي برنج بگذاريم و بپزيم تا آنها با بخار مغزپخت شوند. اين روش نه برنج را طعم‌دار مي‌کند و نه رنگ آن را تغيير مي‌دهد. به اين ترتيب، نياز به سرخ کردن و استفاده از روغن نيز به صفر مي رسد.