دو چیز است که قلب هر مردی را به طپش می‌اندازد: سکس و غذا ...!

دانشمندان دریافته اند که دو چیز است که قلب هر مردی را به طپش می‌اندازد: سکس و غذا. در واقع مردها به سکس و غذا به یک میزان می اندیشند

http://www.limelife.com/blog-entry/M...ex/132322.html