كارشناسان هشدار دادند كاهش بازيهاي خارج از خانه به نحوي نامطلوب سلامت رواني كودكان را تحت تاثير قرار مي دهد.
به گزارش سلامت نیوزبه نقل از خبرگزاري بي بي سي؛ يافته هاي اخير يونيسف نشان داد، كودكان انگليسي در ميان 21 كشور صنعتي غمگين ترين كودكان هستند.
محققان معتقدند كه عامل اصلي دراين روند نگران كننده كاهش چشمگير بازي كودكان در 15 سال اخير بوده است.
به گفته محققان بازي مخصوصا در خارج از خانه براي سلامتي كودكان حياتي است. افزايش ترافيك، ترس والدين از آدم ربايي و امتحانات آموزش و پرورش، همگي درايجاد اين روند سهيم هستند. بازيهاي واقعي از لحاظ اجتماعي تبادلي، بي واسطه و با نظارت كم، بخشي حياتي در پرورش كودكان است و نبود آنها عوارضي جدي به همراه دارد.
به گفته يكي از محققان اضطراب بزرگسالان در ارتباط با دنياي پيشرفته، آزادي كودكان را محدود مي كند. تحقيقات اخير نشان مي دهد، در دنيا غرب، انگليس يكي از بدترين مكان ها براي كودكان مي باشد