كارشناسان سلامت هشدار دادند براي سلامت ماندن فكر و روحيه كودكان به آنان اجازه بازي در محيط بيرون داده شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از بي بي سي، به گفته اين محققان بازيهاي كاميپوتري ، تكاليف سنگين مدرسه و قوانين سختگيرانه والدين باعث بي علاقگي كودكان به محيط بيرون از منزل شده است.
اين محققان بازي در بيرون را براي سلامت فكري و روحي كودكان را مفيد دانستند.
بنابراين گزارش تحقيقات نشان داده كه در كشورهاي غربي كودكان از مشكلات روحي و فكري بيشتري رنج مي برند و شركت كردن در جمع همسالان و بازيهاي گروهي بيرون از محيط خانه را به عنوان راه حلي براي اين كودكان مي دانند