مهرداد خاموش
روابط عمومي شهرداري تهران اعلام كرده نخستين خانه اسباب بازي در منطقه 20 شهرداري و در زميني به مساحت 150 متر مربع احداث مي‌شود. طبق اعلا‌م ستاد شهر سالم، ايجاد خانه اسباب بازي كودكان براي افزايش مهارتهاي ذهني، جسمي، عاطفي و اجتماعي صورت گرفته است.
با توجه به اظهارات شهرداري تهران، اسباب بازيهاي موجود در اين محيط به گونه اي است كه باعث تقويت ارتباط عاطفي ميان والدين و كودكان خواهد شد. اين خانه در حالي افتتاح مي شود كه دكتر عباس تقي زاده، مدير عامل ستاد شهر سالم با توجه به رشد روز افزون بازيهاي كامپيوتري، اين بازيهاي فرسايشي را به عنوان يك فرهنگ كه جايگزين ديگر بازيها شده است مضر مي‌خواند و آنها را بلايي مي داند كه رشد جسمي، عاطفي و حركتي كودك را مختل كرده است كه اين ستاد به همين منظور يعني مبارزه با اين روند و به منظور ارتقاي سلامت كودكان، خانه اسباب بازي را افتتاح كرده است. مدير عامل ستاد شهر سالم مي‌گويد: <‌امروزه يكي از اصلي‌ترين شاخصهاي توسعه يافتگي يك كشور ارتقاي سلامت كودكان به‌ويژه ميزان اميد به زندگي و سلامت روان آنها است و لذا تلاش براي تحقق اين مهم از اولويتهاي كاري ستاد شهر سالم است.> تقي‌زاده تغيير شكل و محتوي بازيها و اسباب بازيها را عمده ترين عامل تهديد كننده سلامت روان كودكان عنوان كرده و مي‌گويد: <در حال حاضر اغلب سرگرميها و بازي كودكان كامپيوتري است و اين نوع از بازيها فشار رواني و استرس زيادي به بچهها وارد مي كند و از سوي ديگر به دليل ايستايي و عدم تحرك به هنگام بازي، سلامت جسماني كودكان را نيز تهديد مي كند.>,
كارشناسان مي‌گويند‌در انتخاب نوع بازي و اسباب بازي بايد به كسب مهارتهاي زندگي از طريق آن توجه كرد و با توجه به اينكه جامعه از سوي انواع آسيبهاي اجتماعي تهديد مي شود بايد به استفاده ابزاري از اسباب بازيها براي ايمن سازي كودكان در برابر آسيبهاي اجتماعي توجه كرد.‌دكتر تقي زاده در اين زمينه مي‌گويد:< كسب مهارتهاي آموزشي - حركتي در محيطي با نشاط از جمله اهداف جغرافيايي و محيطي خانه اسباب بازي است و ايجاد فرهنگ استفاده از بازي و اسباب بازي در جهت ارتقاي سطح سلامت روان كودكان و توانمنديهاي كودك در حفظ ارتباطات اجتماعي از ديگر اهداف احداث اين مكان است.>

كودك و اسباب بازي
هر كودكي براي رشد ذهني و اجتماعي خود نيازمند انديشه و تفكر است و بازي خمير مايه اين تفكر و انديشه است. كودك با بازي كردن انرژي لازم براي مبارزه با مشكلات پيش رويش را در آينده، به دست مي آورد. كه به‌طبع هرچه اين بازي پيچيده تر و جمعي تر باشد، او اين آموزشهاي انرژي‌زا را بهتر و راحت تر درك خواهد كرد و در نتيجه، آمادگي رواني بيشتري پيدا مي كند. كشف دنياي اطراف بخش ديگري از آموزش‌هاي بازي است كه كودك با حس كنجكاوي خود به اين مهم دست پيدا مي كند و در نهايت مسووليتهاي اجتماعي و اقتصادي را كه در آينده بايد به دوش كشد به او مي‌آموزد. در اين مسير هيچ‌گاه نمي‌توان از اسباب بازي‌هايي كه كودك به عنوان يار هميشگي خود از آنها ياد مي كند و در اوقات تنهايي با آنها هويت خود را پيدا مي كند‌،غافل شد. در واقع كودك با بازي گروهي با رعايت اصول و مقررات آشنا مي‌شود و همانندسازي با بزرگسالان را مي‌آموزد. اسباب بازي در اين بين موجب هماهنگي دستگاهها، تقويت حواس كودك مي‌‌شود. كودكان روحيات متفاوتي دارند و با توجه به ويژگي‌هاي خود، بازيها و اسباب بازيهاي مختلفي را تجربه مي‌كنند.
بازي‌هاي كودكانه انواع مختلفي دارند. يكي از بهترين انواع بازي، بازيهاي آموزشي است. اين نكته را بايد گفت، مهم‌ترين وسيله آموزش كودك، استفاده از وسايل بازي مناسب است. مثلا اينكه او با يك مشت لگو، شروع به بازي كند، براي او از هر نظر در قواي ذهني كمك مي‌كند. بازيهاي آموزشي موجب تقويت حواس و رشد قواي ذهني و اجتماعي كودك مي شوند، به شرط آن كه سعي كنيم كنترل اصلي بازي در اختيار كودك باشد و جهت و مسير آن را تعيين كند.
اما بازي‌هاي خلاق مهم‌ترينِ تمام بازي‌ها به حساب ميآيد. در اين‌گونه بازيها، كودك از طريق به وجود آوردن چيزي، آنچه در درون دارد را بيان مي‌كند. اين عمل را مي توان در كارهايي مثل نقاشي، موسيقي، خمير بازي، شن بازي و يا استفاده از لغات ديد كه او را قادر مي‌سازد تا در آينده داستان، شعر و نمايش‌نامه بنويسد.

بازيهاي رايانه اي
قادري، مدير سرگرمي‌هاي سازنده كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در باره توليدات شركت‌هاي بازي‌ساز مي‌گويد:<به تناسب سن افراد، محتواي توليدات اين شركت‌ها متفاوت هستند. به طور عمده عنصر خشونت در اين نوع از بازي‌ها براي تمام ردههاي سني وجود دارد كه دو عنصر شهوت و وحشت با توجه به پائين يا بالا بودن سن بازيكن كمتر و بيشتر است. با توجه به شيوه اداره كشورهاي غربي به صورت سرمايه‌داري شركت‌هاي گوناگون با صرف هزينه‌هاي گزاف به تبليغ و توسعه صنعت بازي‌هاي كامپيوتري پرداخته اند. اين صنعت نيز به مانند صنايع مخربي نظير نوشابه و دخانيات به كشورهاي در حال توسعه كشيده شده است. ما بايد بازي را بشناسيم، بايد اين مسئله را استاندارد كنيم و بهترين نوع آن را فراهم كنيم.>
‌اين در حالي است كه سيلي از بازي‌هاي رايانه‌اي وارد كشور مي شود كه تقريبا هيچ گونه مهار نمي‌شوند. فرجو، مدير شوراي نظارت بر اسباب بازي، با اشاره به قاچاق غير قانوني اسباب‌بازي مي‌گويد: <كنترل‌هاي سازمان براي واردات اسباب بازي افزايش پيدا كرده است و مي‌شود گفت، در حال حاضر نظارت بر روي بازيهاي ميكرو و سگا به صورت كامل انجام مي شود. اما تا كنون هيچ سي.دي بازي از سوي گمرك دريافت نكرده ايم‌! ما فكر مي‌كنيم كه اين واردات غير قانوني، عمدتا از طرف همسايه‌هاي شمالي انجام مي‌شود.>

والدين و اسباب بازي
روانشناسان مي‌گويند والدين بايد ياد بگيرند كه با هم بازي شدن با كودكانشان به آن‌ها ياد بدهند كه چگونه مي‌توانند شخصيت اجتماعي خود را شكل دهند. همچنين براي انتخاب همبازيهاي خوب، فرزند را غيرمستقيم راهنمايي كنند. زيرا رفتارهاي يك همبازي خوب تاثير بسيار مثبتي در آينده او خواهد داشت. اوليا بايد در انتخاب اسباب بازي كودك به جنسيت، سن و تواناييهاي كودك خود نيز توجه كنند. چون ممكن است اين انتخاب غلط باعث ناهنجاري در ذهن آنها شود. بهترين حالت نيز اين است كه در حضور آنها به بازي كردن بپردازند. زيرا اگر در حضور فرزندمان با وسايل موجود در خانه براي او اسباب بازي ساخته شود، ارتباط عاطفي ميان والدين و كودكان تقويت خواهد شد.
قادري، دراين‌باره مي‌گويد: <اسباب‌بازي يك مسئله فرهنگي‌است، بازي‌هاي كامپيوتري به نوعي مخرب هستند، چه از لحاظ رواني و چه از لحاظ جسماني. اكثر خانوادهها درباره محتواي بازيهايي كه فرزندانشان انجام مي‌دهند بي‌اطلاعند. 90 درصد توليدات شركت‌هاي غربي و صاحب تكنولوژي اكشن هستند و بازيهاي اكشن داراي سه عنصر خشونت، شهوت، وحشت مي‌باشند