توصيه به والدين؛
ايمني زمين‌هاي بازي اطفال را به دقت كنترل كنيد


زمين‌ها و پاركهاي بازي مدامي كه ايمن و بي‌خطر باشند منابع مهم شادي،‌ تفريح و سرگرمي براي كودكان هستند از اين رو رعايت اصول ايمني در اين اماكن بسيار حائز اهميت است.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، شوراي ملي ايمني آمريكا به والدين توصيه مي‌كند كه بايد پيش از اين كه به كودكان خود اجازه دهند در اين زمين‌ها بازي كنند، از رعايت اصول و نكات ايمني در آن مكانها اطمينان حاصل كنند.

در اين مقاله چندين دستورالعمل براي والدين ارائه شده كه بتوانند با در نظر داشتن آن، ايمني پارك‌ها و زمين‌هاي بازي را مورد بررسي قرار داده و مطمئن شوند.

بر اساس اين دستورالعمل، سطح زمين‌هاي بازي كودكان بايد از ماده‌اي نرم مانند شن، تراشه‌هاي چوب، مالچ (تركيب كاه و برگ)،‌ فرش‌هاي لاستيكي و يا تايرهاي خرد شده درست شده باشد. تاب‌ها بايد داراي صندلي‌هاي نرم باشند و بايد طوري طراحي شده باشند كه از ساير تجهيزات زمين بازي جدا باشند. توصيه مي‌شود از تاب‌هايي استفاده كنيد كه صندلي‌هاي آنها كامل است و كودك را كامل در برمي‌گيرد. سرسره‌ها بايد محكم با دستگيره‌هاي نرده‌اي مقاوم روي زمين ثابت شده باشند و در بالاي آنها سقفي باشد كه كودك مجبور شود براي استفاده از آن روي سرسره بنشيند. الاكنگ‌ها بايد فنردار باشند و الاكلنگ‌هايي كه با زنجير تنظيم مي‌شوند براي اين منظور مناسب نيستند.

همچنين‌ تجهيزاتي كه براي بالا رفتن درست شده‌اند بايد به خوبي ايمن بوده و محافظت شده باشند و داراي پله‌ها و دستگيره‌هاي محكم باشند.