این بازیگر جوان با شکست دادن سرطان به صحنه تئا‌تر باز می‌گردد + عکس
http://www.khabaronline.ir/detail/21...ulture/theater