پزشكان هشدار دادند كه نرخ ابتلا به سرطان سينه در زنان باردار رو به افزايش است.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، يك گروه كارشناسي به سرپرستي دكتر سيبايل لويبل از انستيتو گروه سرطان سينه آلمان با انجام چندين بررسي‌ آماري دريافتند كه در سال‌هاي اخير ميزان تشخيص اين سرطان در زنان باردار با توجه به اينكه آغاز درمان براي جنين خطرناك است، افزايش يافته و سبب نگراني مسوولان بهداشتي شده است.

اين كارشناسان تاكيد كردند: در مادران باردار مبتلا به سرطان سينه بدون توجه به اين كه تحت چه نوع درماني قرار مي‌گيرند، نرخ بدنيا آوردن نوزادان نارس و مبتلا به نواقص مادرزادي به مراتب بيشتر است.

به گزارش روزنامه تلگراف، اين متخصصان به مطالعه و آزمايش روي 313 زن باردار مبتلا به سرطان پرداختند تا تاثير نحوه درمان را روي نوزادان آنها مورد ارزيابي قرار دهند.

اين مطالعات از سال 2003 آغاز شد و هفت سال به طول انجاميد و زنان باردار در اين آزمايش 23 تا 47 ساله بودند.

به گزارش ايسنا، اين يافته‌ها در سمپوزيوم سرطان سينه سان آنتونيو ارائه شده است.