افسردگی پس از زایمان، به ویژه در نخستین زایمان و خصوصاً در زنان با سن کم و مادرانی که سابقه نازایی در خود یا خانواده دارند، بیش از 25 درصد است.

به گزارش فارس، علیرضا انتظاری، متخصص کودکان و نوزادان، با بیان این مطلب، ضمن اشاره به مطالعات انجام شده در این زمینه، افزود که بیش از همه مادرانی دچار این افسردگی می شوند که از حمایت روحی و عاطفی اطرافیان و به ویژه همسرانشان برخوردار نیستند.

وی هشدار داد که بی توجهی به این نوع افسردگی باعث بروز بحران‌های شدید در مادر و نوزاد می‌شود که گاه حتی به خودکشی مادر منجرمی‌شود. به گفته وی، آمار این نوع از افسردگی در بین مادران ایرانی بالاست و حمایت اطرافیان، به ویژه مراقبت از مادران و نوزادان و حمایت‌های عاطفی، می تواند از تشدید آن جلوگیری کند.

این متخصص تصریح کرد که از نشانه‌های این نوع افسردگی حساسیت، وسواس‌های زیاد به رفتارهای نوزاد، بغض و گریه‌های شدید مادر است. مدت زمان این افسردگی بین یک ماه تا 45 روز است و پس از برطرف شدن نباید نگران ادامه آن بود.