روانشناسان هشدار دادند:
مادران افسرده به نوزاد خود کمتر توجه مي‌کنند


روانشناسان تاکيد کردند واکنش‌هاي مغزي والدين افسرده نسبت به گريه نوزادشان تفاوت زيادي با ديگر مادران دارد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اسکن‌هاي مغزي تهيه شده از مادران افسرده نشان مي‌دهد آن‌ها در مقايسه با مادران سالم به شيوه متفاوتي به گريه کودک خود واکنش نشان مي‌دهند.

جنيفر آبلو استاد روانشناسي دانشگاه اورگون که اين مطالعات را انجام داده است دراين‌ باره گفت: اين موضوع اهميت بسيار زيادي دارد چرا که اگر يک مادر نسبت به نوزاد خود و نيازهاي او به خوبي پاسخ ندهد، ممکن است در رشد فرزند خود تاثير منفي بگذارد.

به گزارش شبکه خبري ان بي سي، پاسخ مادر به نيازهاي کودکش هماهنگي کامل بين سيستم‌هاي مغزي را مي‌طلبد و به همين دليل است که برخي از مادران افسرده نمي‌توانند به خوبي از عهده پرورش کودک خود بر آيند چرا که آن‌ها در پردازش گريه فرزند و ديگر نشانه‌ها ضعيف‌تر عمل مي‌کنند.

اين تحقيقات نشان مي‌دهد بايد نسبت به درمان افسردگي در زنان قبل از آن‌ که تصميم به بچه دار شدن بگيرند، توجه بيشتري اعمال شود.