با بالا رفتن سن بارداري در جوامع امروز و شيوع بيش از پيش سرطان پستان به نظر مي‌رسد تعداد زناني كه اين 2 مساله را با هم دارند، افزايش يافته است.
احتمال ابتلا به سرطان پستان قبل از سن 25 سالگي پايين و حدود 2 درصد است در حالي كه با افزايش سن احتمال آن افزايش مي‌يابد. سن بارداري روزبه‌روز در حال بالارفتن و رسيدن به 40 سالگي است. امروزه 1/0 درصد زنان باردار به سرطان پستان مبتلا مي‌شوند اين يعني 700 تا 800 مورد در سال. متخصصان توصيه مي‌كنند با پايين آمدن سن بارداري تا حد ممكن از همراه شدن اين دو با هم پيشگيري كنيد. سرطان پستان از جمله شايع‌ترين سرطان‌ها در ميان زنان است و همراه شدن آن با بارداري هم از نظر احساسي و هم از نظر درمان مشكل است. زنان باردار مبتلا به سرطان پستان براي آغاز درمان بايد تا اتمام بارداري صبر كنند. امكان جراحي و شيمي‌درماني در 3 ماهه نخست وجود دارد. مصرف برخي داروها نيز بر رشد جنين بي‌تاثير است. انجام راديوتراپي و هورمون‌هاي درماني نيز گرچه امكان‌پذير است اما توصيه مي‌شود بعد از اتمام بارداري صورت پذيرد.6نوامبر- bum

سلامت ایران