کشف رابطه بين فرکانس گريه نوزاد و احتمال ابتلا به اوتيسم

يک بررسي جديد نشان مي‌دهد فرکانس گريه نوزادان حتي در 6 ماهگي ممکن است احتمال خطر دچار شدن آنها به اوتيسم را مشخص کند. بيماري اوتيسم که تخمين زده مي‌شود از هر 88 کودک يک کودک را مبتلا مي‌کند، شامل گروهي از اختلال‌هاي رشدي مغز است که باعث مي‌شود کودکان مبتلا در ارتباط برقرار کردن با ديگران و محيط دچار اشکال شوند...

به گزارش لايوساينس، گروهي از پژوهشگران آمريکايي گريه‌هاي 39 نوزاد 6ماهه را ضبط کردند؛ 21 نفر از اين کودکان به دليل اينکه خواهر يا برادر بزرگ‌ترشان دچار اوتيسم بود، بيشتر در معرض خطر ابتلا به اين بيماري بودند. ساير نوزادان سابقه خانوادگي بيماري اوتيسم را نداشتند. به گفته پژوهشگران، تجزيه و تحليل صداهاي گريه ضبط شده با کمک رايانه نشان داد که گريه نوزادان در معرض خطر بالاتر دچار شدن به اوتيسم نسبت به نوزاداني که اين زمينه خانوادگي را نداشتند، بلندتر و فرکانس آن داراي نوسان بيشتري است. اين نتايج فقط هنگامي صادق بود که گريه نوزادان ناشي از درد باشد آناليز رايانه‌اي همچنين نشان داد که صداي گريه کودکان در معرض خطر اوتيسم کشيده‌تر است و «نويز» يا خش‌خش پس‌زمينه‌‌اي بيشتري دارد. اين تفاوت‌ها در گريه‌هاي نوزادان دچار اوتيسم احتمالا براي گوش اغلب افراد قابل شناسايي نيست و چيزي نيست که والدين بتوانند با شنيدنش به وجود آن پي‌ببرند. هنگامي که کودکان در اين بررسي به 3 سالگي رسيدند، در 3 نفرشان تشخيص بيماري اوتيسم داده شد. به گفته پژوهشگران، گريه اين کودکان بيمار در دوران نوزادي‌شان بالاترين فرکانس را داشت. همچنين صداي گريه آنها کشيده‌تر و داراي نويز يا خش‌خش پس‌زمينه‌اي بيشتر بود. اگر اين يافته‌ها در بررسي‌هاي آينده تاييد شود، اين امکان براي پژوهشگران به وجود مي‌آيد تا کودکان در معرض خطر اوتيسم را پيش از ظهور رفتارهاي شاخص اين بيماري شناسايي کنند. در حال حاضر پزشکان نمي‌توانند پيش از 18 ماهگي اوتيسم را تشخيص دهند.