ضرورت توجه همیشگی به درمان کودکان مبتلا به اوتیسم

درمان در کودک مبتلا به اوتیسم لحظه ای است و والدین باید هر لحظه آماده باشند که به محض نشان دادن اندکی تمایل به برقراری ارتباط، به او واکنش نشان دهند. دکتر پیمان هاشمیان استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان این مطلب به خراسان می گوید: نکته این جاست که والدین باید از هر لحظه ای که کودک از دنیای خودش بیرون می آید، استفاده کنند زیرا اگر کودک لحظه ای آمادگی داشت اما والدین او را با رفتار یا گفتارشان کنار گذاشتند، ممکن است شرایط برقراری ارتباط را برای او دشوارتر کنند. وی همچنین درباره این که اگر به آموزش و تربیت این کودکان توجه لازم شود، منحنی رشد آن ها صعودی خواهد بود، تاکید می کند: این کودکان از نظر رشد اجتماعی در خود مانده باقی می مانند اما می توانند در صورت آموزش مداوم و تربیت صحیح حتی زندگی عادی را تجربه کنند.