پژوهشگران انگليسي موفق شدند با استفاده از يك اسكن مغزي جديد احتمال ابتلاي كودكان به بيماري اوتيسم را در سن يك سالگي مشخص كنند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، دكتر «يان دينيشتين» رييس اين پروژه تحقيقاتي به رسانه‌هاي رسمي انگلستان خاطرنشان كرد: با استفاده از اين اسكن مغزي جديد سن تشخيص اوتيسم يا بيماري در خودماندگي از سن پنج سال به يكسال كاهش پيدا كرد. اين موضوع مي‌تواند راه‌هاي درماني اين بيماري را در كودكان بهبود بخشد.

اين كارشناس در ادامه به روزنامه ديلي ميل يادآور شد: براساس اين اسكن مغزي مشخص شد كه نواحي يادگيري زبان در قسمت‌هاي چپ و راست مغز در كودكاني كه به بيماري اوتيسم مبتلا هستند كمتر هماهنگ هستند.

به همين دليل، اين هماهنگي كم مي‌تواند مشكلاتي را در ايجاد ارتباط در كودكان به وجود بياورد. توجه به نواحي مختلف مغزي در اسكن جديد مي‌تواند به درمان بيماري درخودماندگي كمك فراوان كند.

به گزارش ايسنا، براساس گزارش رسانه‌هاي رسمي انگلستان علت اصلي بروز بيماري اوتيسم با توجه به بحث‌هاي كارشناسي و پژوهش‌هايي كه تاكنون در مورد آن صورت گرفته است همچنان يك راز باقي مانده است. با اين حال، توجه به ساختمان پيچيده عصب‌ها در مغز مي‌تواند در پيدا كردن اين عامل موثر واقع شود. البته كودكاني كه در سن 5/1 سالگي به بيماري اوتيسم مبتلا مي‌شوند ممكن است در سن سه سالگي مشكلات زباني‌شان حل شود و بتوانند همانند يك فرد عادي صحبت كنند.