اسب‌ها به كمك اوتيسمي‌ها مي‌آيند

جام جم آنلاين: مدت‌هاست حيوانات به كودكان اوتيسمي كمك كرده‌اند تا در صحبت‌كردن و مهارت‌هاي اجتماعي بهبود يابند، اما متاسفانه اين موارد بسيار محدود بوده‌ و همچنين به طور علمي مورد بررسي قرار نگرفته‌اند.

اولين پژوهش علمي در مورد اسب‌درماني كه بتازگي منتشر شده، نشان مي‌دهد اسب‌سواري براي كودكان اوتيسمي فوايد چشمگيري دارد و البته باور دانشمندان بر آن است كه منشا اين تاثيرات مثبت احتمالا ريتم و آهنگ اسب‌سواري است.

مطالعه‌اي كه روي 42 كودك اوتيسمي شش تا 16 ساله انجام شد، نشان داد سوارشدن و نوازش اسب مي‌تواند سبب كم‌شدن ناهنجاري‌هاي رفتاري اين كودكان شود.

كودكان اوتيسمي كه مدتي را با اسب‌ها گذرانده بودند، در مقايسه با ساير كودكان اوتيسمي، در مهارت‌هاي رفتاري و حركتي بهبود چشمگيري يافته بودند.

رابين گابريلز، روان‌شناس و سرپرست اين طرح پژوهشي بر اين باور است كه حركت آرامبخش و موزون اسب‌ها عامل اصلي اين اثرات مثبت است.

در تمام ناهنجاري‌هاي ناشي از اوتيسم مي‌توان نوعي نبود هماهنگي را در رفتار افراد اوتيسمي مشاهده كرد.

به عنوان مثال، پژوهشي كه به بررسي توانايي يادگيري طبل‌زدن در كودكان اوتيسمي پرداخته بود، نشان داد اين كودكان در مقايسه با كودكان عادي، در توانايي هماهنگ‌شدن با ريتم موسيقي بسيار كندتر عمل مي‌كنند.

همين نقص بر رفتارهاي اجتماعي ناخودآگاه آنان تاثير منفي مي‌گذارد لذا شايد اسب‌سواري، با تقويت توانايي هماهنگي در اين كودكان سبب بهبود توانايي‌هاي رفتاري آنان شود. (جام جم - ضميمه سيب)

منبع: Scientific American Mind

هفته نامه سلامت