آزمايشي براي تشخيص زودرس اوتيسم

دانشمندان استراليايي يک آزمون ژنتيکي طراحي کرده‌اند تا دچار شدن کودکان به بيماري اوتيسم را پيش‌بيني کند. به اين ترتيب ممکن است انتظارات براي يافتن شيوه‌اي براي شناسايي و درمان زودرس کودکان مبتلا به اين بيماري برآورده شود...

اوتيسم از هر 150 کودک يک نفر را مبتلا مي‌کند و علايم آن از حد انزواي اجتماعي و علاقه نداشتن با ارتباط با ديگران تا اختلال شديد ارتباطي و فکري متفاوت است. به گزارش رويترز، پژوهشگران دانشگاه ملبورن اين بررسي را با استفاده از داده‌هاي مربوط به 3 هزار فرد آمريکايي دچار اوتيسم انجام دادند تا 237 شاخص ژنتيکي در 146 ژن و مسير مولکولي مربوط را در اين افراد شناسايي کنند. نتايج کار اين پژوهشگران در مجله «روان‌پزشکي مولکولي» منتشر شده است.

اين پژوهشگران با اندازه‌گيري اين شاخص‌‌ها که يا افراد را مستعد دچار شدن به اوتيسم يا آنها را در مقابل اين بيماري محافظت مي‌کنند، توانستند آزمايشي ژنتيکي براي ارزيابي خطر دچار شدن به اين بيماري طراحي کنند. شاخص‌هاي خطر، نمره فرد را در اين آزمون افزايش مي‌دهند و شاخص‌هاي محافظتي، اين نمره را کاهش مي‌دهند. هر چه نمره کلي فرد بالاتر باشد، خطر دچار شدن او به اين بيماري بالاتر است. به گفته اين پژوهشگران، اين آزمايش ممکن است به شناسايي زودرس اين بيماري در نوزادان و کودکان کمک کند و درمان زودرس افرادي را که اين بيماري در آنها تشخيص داده شده است، امکان‌پذير کند. اين آزمايش ممکن است به متخصصان باليني امکان دهد تا بتوانند با درمان زودرس کودکان مبتلا، مشکلات رفتاري و شناختي آنها را کاهش دهند.