جراحان بيمارستان بارسلوناي اسپانيا اولين پيوند ناي در جهان را با استفاده از ناي توليد شده از سلول‌هاي بنيادي خود بيمار، انجام دادند. به گزارش پايگاه اينترنتي بي بي سي، به كارگيري اين فن‌آوري بي‌سابقه براي اولين بار نشان مي‌دهد، پيوند بافت بدون نياز به تزريق داروهايي كه از پس زدن پيوند جلوگيري مي‌كند، اجراشدني است. بنا بر گزارش نشريه پزشكي لنست، زن سي ساله‌اي كه تحت اين عمل جراحي قرار گرفت، پس از گذشت 5 ماه، هم اكنون در سلامت كامل به سر مي‌برد. به گفته پزشكان، اين زن به سل مبتلا بوده است كه براي نجات ريه خود به پيوند نياز داشت...


دانشمندان دانشگاه بريستول انگليس نيز با كشت سلول‌هاي مورد نياز اين جراحي، به انجام دادن اين پيوند كمك كردند. براي توليد ناي جديد، پزشكان، ناي اهدايي از بيماري را كه جان خود را از دست داده بود، گرفته و سپس با استفاده از آنزيم‌ها و مواد شيميايي قوي، اقدام به از بين بردن همه سلول‌هاي عضو اهدايي كرده و تنها بافتي از جنس كلاژن پروتيين سلولزي را بر جا گذاشتند. ساختمان اين بافت امكان كشت با سلول‌هاي گيرنده عضو و به اين ترتيب ترميم نايژه آسيب‌ديده چپ را فراهم كرد. با به‌كارگيري سلول‌هاي بنيادي اين زن در اين عمل، بدن بيمار، ناي اهدا شده را بخشي از خود يافته و به اين ترتيب از پس زدن عضو ممانعت شد. انجام دادن اين پيوند موفقيت بزرگي است و تنها با گذشت 4 روز ازاين عمل، ناي پيوندي از بافت‌هاي طبيعي خود بيمار قابل تشخيص نبود.


منبع: ‌BBC.Com