مدير كل پزشكي قانوني آذربايجان شرقي گفت: موضوع مرگ مغزي و بحث پيوند اعضا در اين استان بصورت جدي پيگيري نشده است.

محمد كاظميان روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار ايرنا افزود: مرگ مغزي مقوله‌اي است كه اگر به آن توجه كافي شود، يك سري از مسايل و مصايب پزشكي و بيماران را حل مي‌كند.

وي گفت: اگر اين موضوع جدي گرفته شود و لوازم و امكانات پيوند اعضا در استان فراهم شود مشكل تعدادي از بيماران در تخصص‌هاي مختلف برطرف مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: مسوولين پزشكي استان بايد نسبت به اين موضوع از خود حساسيت نشان دهند.

كاظميان از برگزاري همايش مرگ مغزي در مرداد ماه جاري در تبريز خبر داد و گفت: اين گونه همايشها براي انتقال تجربيات پيوند اعضا به پزشكان استان بسيار مثمرثمر خواهد بود.

پيوند اعضا بعد از مرگ مغزي در يك زمان محدود قابل اجرا مي‌باشد و بايد بلافاصله تصميم‌گيري شده و پس از اعلام رضايت اولياي فوت شده نسبت به پيوند اعضا اقدام شود.

با پيوند اعضا، بيماران كليوي دياليزي، قلبي، كبدي و حتي در مواردي قرنيه چشم نجات مي‌يابند.