محققان دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو کشور آمریکا اولین نمونه آزمایشی یک کلیه مصنوعی قابل پیوند زدن را توسعه داده اند که می تواند ظرف ۵ تا ۷ سال آینده کاربردهای بالینی آن آغاز شود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، آنان اعلام کردند که با همکاری گروههای تحقیقاتی سایر دانشگاهها اولین نمونه آزمایشی کلیه مصنوعی پیوند زدنی را توسعه داده اند.

به گفته این دانشمندان، این نمونه آزمایشی می تواند ظرف ۵ تا ۷ سال آینده در عرصه بالینی مورد استفاده قرار گیرد.

محققان در این خصوص اظهار داشتند: “این دستگاه برای کسب مزایای بسیاری طراحی شده است.

در موقعیتی که در آن همه ساله تعداد محدودی اهداکننده کلیه وجود دارد، بیشتر بیماران کلیوی مجبورند از دیالیز استفاده کنند اما برپایه پروتکلهای کنونی، سه بار در هفته در یک دوره زمانی بین سه تا پنج ساعت دیالیز پیش بینی می شود.

این درمان تنها ۱۳ درصد از عملکرد کلیه را انجام می دهد و در دراز مدت عواقب وخیمی بر روی وضعیت سلامت بیمار برجای می گذارد.”

این درحالی است که این سیستم جدید دارای دو سکو است. در سکوی اول، فیلترهای نانویی ویژه ای برای فیلتر کردن سموم متابولیکی از خون استفاده می شوند و در سکوی دوم در داخل یک راکتور زیستی، سلولهای لوله ای کلیوی رشد می کنند و می توانند عملکرد کلیه را در موازنه الکترودها، متابولیتها و آب تقلید کنند.

به این ترتیب، این دستگاه قادر خواهد بود عملکردهای بیولوژیکی مختلف یک کلیه سالم طبیعی را انجام دهد.

در فاز اول این پروژه، بر روی توسعه فناوریهای لازم برای ایجاد دستگاهی در ابعاد سازگار برای پیوند زدن به یک ارگانیسم زنده و آزمایش عملکرد قسمتهای مختلف آن بر روی مدلهای حیوانی تمرکز شد.

اکنون این دانشمندان در حال کار بر روی کوچکتر کردن ابعاد این دستگاه و آماده کردن آن برای پیوند آزمایشی بر روی انسان هستند.

نمونه بزرگتر این دستگاه که قابل پیوند زدن نیست بر روی بیماران با مشکلات کلیوی حاد با موفقیت آزمایش شده است.