دكتر محمدحسن ماندگار:
امكانات مناسبي براي استفاده از اعضاي افراد دچار مرگ مغزي وجود ندارد


يك جراح قلب و عضو كميته علمي سمينار تازه‌هاي پيوند قلب گفت: بايد سياست‌هاي كمي وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه در مورد پيوند قلب مشخص شود.

به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران،‌ دكتر محمدحسين ماندگار با بيان اين مطلب اظهار كرد: پيوند اعضا هزينه بري است كه بايد سياستهاي كمي وزارت بهداشت و وزارت رفاه در مورد آن مشخص گردد.

وي افزود: آماده سازي پيوند قلب و نگهداري اين بيماران بسيار هزينه‌بر است و اين در حاليست كه اغلب اين بيماران از كار افتاده‌اند و پوشش بيمه‌اي مناسبي نيز ندارند و بايد تحت سيستم هاي حمايتي قرار گيرند.

وي با اشاره به اين كه حدود يك سال است كه به دليل كمبود امكانات از بيماران پيوند قلب خوب بيوپسي نشده است، گفت: براي انجام يك پيوند خوب بايد بودجه مناسب، فضاي فيزيكي و امكانات لازم فراهم شود زيرا افراد زيادي هستند كه دچار مرگ مغزي شده‌اند و آماده اهداء عضوند اما متأسفانه امكانات مناسبي براي استفاده از اعضاي آنها وجود ندارد چرا كه نه فضاي فيزيكي براي نگهداري وجود دارد و نه بيماران توان مالي براي تهيه داروهاي گرانقيمت را دارند.

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: هر فردي كه دچار مرگ مغزي مي شود بايد تست هايي بر روي وي انجام شود تا آمادگي لازم براي پيوند مشخص شود اما متاسفانه چون شرايط نگهداري اعضا در كشور بسيار نامناسب است تنها از 12 قلب آماده پيوند 2 مورد پيوند شده است.

دكتر ماندگار با بيان اينكه از 20 هزار عمل قلب انجام شده در بيمارستانهاي امام خميني و شريعتي تنها 120 جراحي آن متعلق به عمل پيوند قلب بوده گفت: امروزه ديگر مشكل ما اهداء كننده نيست بلكه مشكل ما شرايط نگهداري عضو است و دولت بايد كمك كند تا شرايط را براي نگهداري آنها فراهم كنيم.