مسوول آموزش کلينيک سلامت خانواده دانشگاه شاهد با مهم توصيف کردن نقش تبليغات ماهواره‌اي در بروز مشکلات جنسي ميان زوجين، تصريح کرد: «99 درصد از افرادي که به دليل کوچکي اندازه آلت خود به پزشک مراجعه مي‌کنند، مشکلي ندارند و فقط تحت‌تاثير تبليغات نادرست قرار گرفته‌اند.»

دکتر محمدحسين اخوان‌تقوي در اينباره اظهار داشت: «اصولا مشکلات جنسي به دلايل مختلفي ميان زوجين به‌وجود مي‌آيد که يکي از آنها اختلالات جنسي است. اين اختلالات در طيف گسترده‌اي هم در زن و هم در مرد و هم ثانويه به اختلال همسر اتفاق مي‌افتند.»

وي در ادامه گفت: ‌«بسياري از مشکلات جنسي ميان زوجين، ناشي از باورها و نگرش و تصورات نادرست است که مي‌تواند به دلايل مختلفي از جمله تبليغات ماهواره‌ و برخي رسانه‌ها به‌وجود بيايد. مثل برخي تبليغات در مورد افزايش اندازه آلت تناسلي مرد. اين تبليغات موجب ايجاد تصور و توقع نادرست در فرد مي‌شود.»