قطر آلت تناسلی اهمیتی به مراتب بیش از طول آن دارد. به ویژه ی برای شریک جنسی. مطالعه ای که از سوی کمپانی کاندوم سازی دورکس انجام شده است، نشان می دهد که اندازه ی متوسط دور آلت تناسلی مردان 5.2 اینچ (برابر با حدود 13 سانتی متر) است. این مطالعه برای روی 3000 مرد از 27 ملیت گوناگون انجام شده است. بسیاری از مردان گمان می کنند که طول آلت تناسلی شان برای شریک جنسی شان اهمیت زیادی دارد. در حالی که آن چیز که باعث لذت بیشتر بانوان می شود، قطر آلت است و نه طول آن
ezinearticles.com