دکتر صفری نژاد، ارولوژیست؛
راهنمای والدین در مورد اندازه دستگاه تناسلی فرزندان پسر

بسياري از مردان نسبت به اندازۀ دستگاه تناسلي خود اظهار نگراني مي کنند و کم نيستند والدين پسر بچه هائي که آنها نيز همين نگراني را دارند. کوچکي واقعي اندازۀ دستگاه تناسلي در مردان بيماري بسيار نادري است.

در يک دهۀ اخير بسياري از مردان نسبت به اندازۀ دستگاه تناسلي خود اظهار نگراني مي کنند و کم نيستند والدين پسر بچه هائي که آنها نيز همين نگراني را دارند. علت اصلي، برهم خوردن نورم هاي جامعه و تبليغات سوء و ارائه اطلاعات کاملا نادرست توسط شبکه هاي ماهواره اي، اينترنت و رسانه هاي زرد مي باشد. اين شبکه هاي تبليغاتي با ارائۀ برنامه هائي به بيننده القاء مي کنند که داراي مشکل است و جهت رفع مشکل بايد از محصولات آنها استفاده کند. کوچکي واقعي اندازۀ دستگاه تناسلي در مردان بيماري بسيار نادري است. البته مثل هر بيماري ديگر، کوچکي واقعي دستگاه تناسلي در مردان يا "کوچکي مرضي دستگاه تناسلي" تعريف علمي خاص خود را دارد، و صرف ادعاي فرد دليل وجود مشکل در وي نمي تواند باشد. ممکن است که فرد انتظارات خاصي از خود داشته باشد، ولي آن دليل وجود بيماري نيست. هر پسر بچۀ بالاي يک سال که طول دستگاه تناسلي وي در حالت کشيده کمتر از 9/1 سانتي متر مي باشد، بايد مورد بررسي قرار گيرد. علل زيادي براي آلت تناسلي کوچک در نزد پسر بجه ها وجود دارد، که اگر به موقع تشخيص داده شوند، کمک زيادي مي توان به اين کودکان نمود. امروزه با پشيرفت تکنولوژي حتي مي توان در ماههاي آخر بارداري با سونوگرافي در داخل رحم مادر اين بيماري را در جنين پسر تشخيص داد. نکتۀ قابل ذکر اين است که در کودکان چاق، آلت تناسلي در زير چربي ناحيۀ عانه مخفي مي شود، که اصطلاحاً به آن "آلت تناسلي دفن شده يا مخفي شده" مي گويند و اين با آلت تناسلي کوچک فرق مي کند. در بسياري از موارد با بزرگ شدن کودک و کاهش وزن وي، اين مشکل برطرف مي شود، ولي گاهاً جهت برطرف شدن آن نياز به عمل جراحي دارد. تشخيص زود و به موقع "کوچکي واقعي دستگاه تناسلي" داراي اهميت بسيار زيادي است، چون با درمان مناسب و به موقع، اين کودکان تقريباً دستگاه تناسلي طبيعي خواهند داشت. اندازۀ آلت تناسلي در سن بلوغ رابطۀ مستقيم با زمان درمان دارد. هر قدر درمان زودتر انجام شود، اندازۀ آلت تناسلي در سن بلوغ نزديکتر به ميزان طبيعي خواهد بود.

جهت راهنمائي والدين گرامي، طول متوسط طبيعي آلت تناسلي کشيده شده با دست در سنين مختلف به قرار زير مي باشد (بر حسب سانتي متر):
سن .... اندازۀ آلت ***** سن .... اندازۀ آلت ***** سن .... اندازۀ آلت

نوزاد 30 هفته 1/5 ***** کودک 2 ساله 2/6 ***** کودک 7 ساله 3/9
نوزاد 34 هفته 2/5 ***** کودک 3 ساله 2/9 ***** کودک 8 ساله 3/7
نوزاد ترم ...... 2/5 ***** کودک 4 ساله 3/3 ***** کودک 9 ساله 3/8
کودک 6 ماهه 1/9 ***** کودک 5 ساله 3/5 ***** کودک 10 ساله 3/8
کودک 1 ساله 2/3 ***** کودک 6 ساله 3/8 ***** بالغين 9/3

براي درمان "کوچکي واقعي دستگاه تناسلي" دو راه وجود دارد: دارو درماني که بيشتر قبل از 14 سالگي مؤثر است و عمل جراحي که بعد از سن بلوغ انجام مي شود. هيچ دستگاهي که مورد تأئيد مجامع علمي معتبر باشد، جهت تغيير قابل ملاحظه اندازۀ آلت تناسلي وجود ندارد. دستگاههائيکه در اينترنت و يا شبکه هاي ماهواره اي تبليغ مي شوند، بنظر بنده فقط موهومات هستند. اين دستگاهها نه تنها بيفايده مي باشند، بلکه در مواردي عوارض زيانبار شديدي را نيز به همراه دارند. و نيز اينکه عده اي سود جو، داروهائي را تبليغ مي کنند که صد در صد مؤثر و تضميني هستند، باز بنظر بنده هيچ وجود خارجي ندارد. خوانندگان محترم به هيچ وجه نبايد در دام چنین افراد و تبليغاتي بيفتند.