ترجمه ویرایش تایپ : علی نقیبی (همکای نقیبی)
به نقل از about.com

یکی از دلائلی که باعث شده نتوان اطلاعات درست را در باره اندازه متوسط الت مردان بدست آورد این است که اندازه گیری و گزارش اندازه آلت مردان در جوامع مختلف پیچیده تر از آن هست که فکرش را می کنید

به نظر میرسد گزارشاتی که در این مورد در رسانه ها وجود دارد به این پیچیدگی دامن می زنند

به عنوان نمونه گزارشی از شبکه MBC منتشر شد مبنی بر اینکه کاندوم ها برای مردان هندی بزرگ هستند.من تعجب می کنم برای اینکه آیا کسانی که این گزارش را منتشر کرده اند دسته ای از مردان هستند که به محض شنیدن کلمه آلت قهقه سر می دهند؟

گزارش ظاهرا حاصل دوسال تحقیقات یکی از موسسه های هندی است برای اینکه مشخص کند اندازه متوسط آلت مردان هندی را.
نتیجه تحقیق در مجله معروف Times of India منتشر شده است. این گزارش گفته است که اغلب مردان اندازه بین 12.6 تا 15.6
هستند.30% بین 100 تا 125 میلی متر.برطبق این گزارش این عدد ها به نظر کوچک می رسند و لازم است که برای مردان هندی کاندوم های کوچکتری اختصاصا درست شود.بر طبق این گزارش آن موسسه به مقامات توصیه کرده که کاندوم های مناسبتری برای مردان هندی تهیه شود... گرچه من شک دارم که این گزارش آخری صحیح باشد

من واقعا تعجب می کنم چطور ممکن است چنین مزخرفاتی در یک نشریه معتبر منتشر شود.من به خبر گزاری رویتر که این خبر را از قول آن نشریه منتشر کرده و هم به آن نشریه نامه نوشتم به این شرح:

- کاندوم ها همیشه طوری ساخته می شوند که ازمتوسط اندازه آلت همه مردان جهان بزرگتر باشد.و طوری طراحی شده اند که کشیده شوند و منطبق با قطر متوسط مردان شود.

- اندازه گیری آلت تناسلی کار ساده ای نیست و اختلاف نظر در مورد آن زیاد است( منظورروش اندازه گیری و برآورد کردن بطور متوسط است). یکی از دلائلی که عرض کردم این کار سختی هست برای این هست که هر کسی به روش متفاوتی اندازه گیری می کند.

- با کوچک کردن کاندوم ها مشکل آندسته کاندوم هائی که در حال حاضر فیت نمی شوند و متناسب نیستند حل نخواهد شد

اگر عده ای قصد دارند به این ترتیب اینطور وانمود کنند که ار تباطی بین نژاد و اندام تناسلی وجود دارد به نظر در پس این اطلاعات به ظاهر علمی نقشه و سوء نیتی قرار دارد... والا چنین اظهاراتی هیچ اعتبار علمی ندارد