پزشکان آمريکايي دريافته‌اند استاتين مي‌تواند روند پيشرفت عفونت ايدز را کندتر کند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، در آزمايشات کلينيکي روي يک نوع داروي استاتين موسوم به «آتورواستاتين» که کلسترول خون را کاهش مي‌دهد، متخصصان متوجه شدند هرچند اين دارو از افزايش سطح پلاسمايي مولکول ار ان آ ويروس ايدز نمي‌کاهد اما مي‌تواند با ممانعت از بيان نشانگرهاي زيستي مربوط به بروز التهاب در مبتلايان به ايدز روند بيماري را به تاخير بيندازد.

اين مطالعه از سوي متخصصان دانشگاه علوم بهداشتي خدمات يونيفرم انجام گرفته است.

به گزارش روزنامه ديلي اکسپرس، اين متخصصان خاطرنشان کردند يافته‌هاي جديد در مورد آتورواستاتين نشان داد که درک مکانيسم تاثير استاتين روي نشانگرهاي ايمني بدن ممکن است در آينده به روش‌هاي جديد براي کنترل عفونت ايدز مورد استفاده قرار بگيرد.

استاتين‌ها گروهي از داروها هستند که بيشترين تجويز را براي کاهش کلسترول خون دارند. استاتين‌ها مسير ساخت کلسترول توسط کبد را مسدود مي‌کنند بنابراين سلول‌هاي کبدي تهي از کلسترول ‌شده و در نهايت باعث مي‌شوند که کبد کلسترول را از خون برداشت و جمع آوري کند. همچنين استاتين‌ها به جذب مجدد کلسترول از رسوب‌هاي موجود در ديواره شريان‌ها کمک مي‌کند و بدين شکل بيماري عروق کرونري را از بين مي‌برد.

اين يافته در مجله بيماريهاي عفوني منتشر شده است.