بي‌بي‌سي: محققان استراليايي معتقدند والدين با دادن دارو با استفاده از قاشق‌هاي غذاخوري خانگي مي‌توانند باعث مسموميت کودک خود شوند. خطر مسموميت کودکان زير 5 سال که با استفاده از قاشق‌هاي غذاخوري و چاي‌خوري، دارو دريافت مي‌کنند بيش از ديگر گروه‌هاي سني است. در اين تحقيقات که روي 97 نفر انجام شده، مشخص شد والدين در 61 درصد موارد به کودک خود به ميزان اشتباه دارو مي‌دهند. 17 درصد از آنها بيش از حد لازم و 44 درصد باقيمانده نيز کمتر از حد معين شده دارو به فرزند خود مي‌دهند. دکتر ربکا مولز از دانشگاه سيدني، اين تحقيقات را روي 97 مادر و پدر انجام داده که از کودکان زير 5 سال نگهداري مي‌کردند. از اين تعداد 53 نفر مادر، 7 نفر پدر و بقيه اعضا پرستار بودند. پزشکان مي‌گويند: «اگر والدين نمي‌توانند ميزان درست دارو را تشخيص بدهند، بهتر است دستورات نوشته شده روي پاکت را به دقت بخوانند و حتي از يک داروخانه در نزديکي محل زندگي خود کمک بگيرند.»