مرکز ملی اطلاع رسانی داروها و سموم به صورت شبانه روزی با شماره تلفن ۰۹۶۴۶ به سوالات هموطنان و همكاران گروه پزشكي اعم از متخصصین، داروسازان و پزشكان، در زمينه هاي مختلف اطلاعات دارویی و موارد مسمومیت پاسخ مي دهد.
http://www.dpic.ir/