يونايتدپرس: والديني كه براي دادن داروي شربت به كودكان‌شان از قاشق‌هاي آشپزخانه استفاده مي‌كنند، معمولا اين دارو را بيشتر يا كمتر از مقدار تجويز شده، مصرف مي‌کنند. محققان توصيه مي‌كنند براي مصرف داروهاي مايع از فنجان‌هاي اندازه‌گيري، قطره چكان، قاشق‌هاي درجه‌بندي شده يا سرنگ استفاده شود. اخيرا در مطالعه‌اي از مبتلايان به سرماخوردگي خواسته شد تا 5 ميلي‌ليتر از داروي سرماخوردگي (معادل يك قاشق چاي‌خوري) را در قاشق‌هاي آشپزخانه با اندازه‌هاي مختلف بريزند. در اين مطالعه كه روي ??? نفر انجام شد، ديده شد كه بسته به اندازه اين قاشق‌ها، دارو به‌طور متوسط ? درصد كمتر يا ??درصد بيشتر از مقدار توصيه شده، مصرف شد.