سالانه 190 هزار چيني در اثر مصرف نادرست دارو جان مي‌دهند
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=996
98 هزار نفر در آمريكا به دليل عوارض ناخواسته دارو جان خود را از دست داده‌اند
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=996
سالانه 200 هزار چيني بر اثر سوء مصرف دارو جان خود را از دست مي‌دهند
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=996
داروهاي تزريقي بيشترين عوارض جانبي را دارند
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=996
واكنش‌هاي دارويي سالانه ‪ ۷۰۰‬هزار آمريكايي را به اورژانس مي‌كشاند
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=996
عوارض دارويي علت بستري شدن8 درصد بيماران
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=996
مرگ به علت مصرف داروی مسکن ویاکس
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=996