پليس فدرال استراليا داروخانه هاي غير قانوني آنلاين را مي بندد
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=931
هشدار پزشکان در رابطه با خرید اینترنتی دارو!

http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=931

پلیس سایبر داروخانه های آن لاین غیر قانونی را هدف قرار داد
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=931
فروش داروهای تقلبی از طریق اینترنت
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=931
قاچاق مواد مخدر و دارو از طریق اینترنت تهدیدی جدی علیه سلامت مصرف کنندگان
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=931
اتحادیه سراسری داروخانه ها و داروسازان به ناچارا با فروش دارو، از طریق اینترنت موافقت خواهد کرد
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=931
اينترنت عليه گراني شديد دارو در آمريكا
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=931