یکی از علل افزایش وزن مصرف دارو هست.در این جدول در باره علل شایع این مسئله صحبت شده. داروهای خانواده دیابت و کورتون از علل شایع هستند
http://pacmedweightloss.com/docs/med...eight_gain.pdf