در حالي که مصرف و استفاده بيش از حد از کتامين (يک داروي بيهوشي قوي) در بسياري از کشورها در حال افزايش است، مطالعه جديد نشان مي‌دهد؛ استفاده مکرر از اين دارو، موجب تخريب حافظه و تمرکز مي‌شود.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا واحد علوم پزشکي ايران، طبق اين گزارش، استفاده از کتامين که يک داروي بيهوشي در دامپزشکي است در انسان افزايش يافته که اين امر موجب افزايش فشار خون و توهم مي‌شود.

در اين خصوص يکي از محققان اعلام کرد: مصرف يک دوز از کتامين مي‌تواند منجر به اثرات رواني و تخريب تفکر شود.

بر اين اساس محققان به منظور بررسي سوء مصرف کتامين، 150 نفر را بيش از يک سال در خصوص چگونگي مصرف اين دارو و اثرات آن روي حافظه، تمرکز و حسن عملکرد رواني مورد مطالعه قرار دادند.

براساس اين گزارش مشخص شد؛ افرادي که به طور مرتب و تقريبا روزانه از اين دارو مصرف مي‌کردند دچار تخريب در قدرت تفکر و مشکلات در عملکرد رواني شدند. به علاوه در اين گروه حافظه کوتاه مدت و حافظه بصري افراد با پيشرفت مطالعه بيشتر دچار تخريب شدند.

بر پايه اين گزارش، مصرف مداوم دارو همچنين موجب فراموشي و دشواري در به خاطر آوردن اسامي افراد شد.

در اين رابطه محققان اظهار داشتند: افرادي که قبلا از اين دارو استفاده مي‌کردند يا کساني که به ندرت اين دارو را مصرف مي‌کنند، هيچ تخريبي در حافظه و تمرکز پيدا نکردند.