جام جم آنلاين: بسياري از افراد به هنگام بروز مشكلات چشمي از قرمزي گرفته تا تورم، سوزش، آبريزش و مانند آن با نگاه انداختن به يخچال منزل، قطره به اصطلاح استريل مورد نياز خود را يافته و خود درماني را شروع مي‌كنند و حتي گهگاه به اطرافيان نيز توصيه مي‌كنند كه از اين قطره‌ها استفاده كنند.

دكتر افسر فراهاني دستجاني، جراح و چشم‌پزشك در اين خصوص مي‌گويد: تمامي قطره‌ها داراي دو قسمت نگهدارنده و ماده موثره هستند كه تماما به صورت استريل تهيه مي‌شوند. بنابراين وقتي روي قطره‌اي نام «استريل» حك مي‌شود، بايد ديد كه اين قطره شامل چه ماده موثره‌اي است چرا كه عمده حساسيتي كه براي چشم اتفاق مي‌افتد، مربوط به ماده نگهدارنده قطره است.

وي مي‌افزايد: استريل بودن قطره دليل به مفيد بودن آن براي همه افراد نيست و وقتي فردي به قطره‌اي حساسيت پيدا مي‌كند، احتمال اين كه به بقيه قطره‌ها هم از طريق همان ماده (نگهدارنده)‌ حساسيت پيدا كند هست.

دكتر فراهاني تصريح مي‌كند: براي همين به بيماراني كه اين مشكلات را با قطره‌ها دارند توصيه مي‌شود حتما به پزشك اطلاع دهند و در مورد استفاده از قطره‌ها قدري با احتياط‌تر عمل كنند.

در اين ميان عده ديگري به ماده موثره قطره‌ها، حساسيت نشان مي‌دهند، همانند بيماراني كه به پني‌سيلين‌ حساسيت نشان مي‌دهند كه بهترين توصيه براي اين افراد، قطع داروها به محض مشاهده حساسيت است.

قطره كلرامفنيكل

اين قطره جزو گروه آنتي‌بيوتيك‌هاست كه براساس اين كه كدام شركت دارويي، سازنده آن است، اسامي مختلفي دارد.

اين جراح و چشم پزشك مي‌افزايد: اين قطره آنتي‌بيوتيك نسبتا مفيد و كم عارضه‌‌اي است، ولي با اين حال دليلي براي مصرف بدون تجويز پزشك آن وجود ندارد، چرا كه در مواقع بسيار نادر مشاهده شده كه مصرف بي‌رويه و بدون تجويز پزشك اين دارو باعث كم‌خوني در افراد شده است.

همچنين به كرات ديده شده است كه از قطره نفازولين به عنوان درمان بيماري‌ها استفاده مي‌كنند در حالي كه نفازولين فقط باعث انقباض عروق و كمتر ديده شدن آنها مي‌شود و در صورتي كه طولاني‌مدت و پشت سر هم استفاده شود، ديگر اثر ابتدايي را نخواهد داشت.

قطره بتامتازون

دكتر فراهاني دستجاني مي‌گويد: بسياري از افراد به هنگام بروز هر نوع مشكلي در چشم خود به قطره بتامتازون متوسل مي‌شوند و به مدت طولاني از آن و تركيبات مشابه آن، استفاده مي‌كنند ولي لازم به توضيح است، در صورتي كه از اين قطره بيش از 14 روز و حداكثر بيشتر از يك ماه استفاده شود، بايستي در انتظار عوارض ناخواسته آن نيز بود كه در برخي مواقع با عوارض بسيار جدي همچون افزايش فشار چشم، آب مرواريد و آب سياه مواجه مي‌شوند.

گفتني است وقتي از دارويي جهت بهبود و درمان استفاده مي‌شود، بايستي كفه ترازوي اثرات مطلوب دارو، سنگين‌تر از كفه ترازوي عوارض ناخواسته آن باشد كما اين كه بعضي از بيماران سال‌هاي طولاني تحت نظر پزشك، مجبورند از اين داروها استفاده كنند.

اشك مصنوعي

اين قطره معمولا كم‌عارضه، مفيد و موثر است، كه در افرادي كه با خشكي چشم مواجه هستند، بسيار مفيد است.

در عين حال، بايد دانست عوارض مصرف خودسرانه انواع قطره‌ها با قرمزي، ورم، سوزش و گاهي گستردگي ورم چشم همراه است. دكتر فراهاني دستجاني با اشاره به اين مطلب مي‌گويد: بهترين راه براي اينكه بخواهيم دارويي جذب چشممان نشود، فشار دادن 20 -30 ثانيه‌اي مجراي اشك است كه مي‌توان ارتباط قطره با سيستم گردش خون را قطع كرد، چراكه قطره‌ها از طريق مجراي اشك به داخل مخاط بيني ريخته مي‌شوند و از آنجايي كه قطره‌ها در مخاط قابليت جذب عمومي دارند، وارد گردش خون مي‌شوند.

وي تصريح مي‌كند: گاهي بيمار با مصرف چند هفته‌اي قطره چشمانش دچار عارضه مي‌شود و گاهي ساليان سال از قطره‌اي مصرف مي‌كند و عارضه‌اي براي وي رخ نمي‌دهد. پس بهتر است قبل از مصرف هر دارو و قطره‌اي، ابتدا با پزشك معالج مشورت شود و قبل از مصرف، تاريخ توليد و انقضا و رنگ قطره چك شود تا تغيير رنگي صورت نگرفته باشد.