آيا مي‌دانستيد گذاشتن لپ‌‌تاپ روي زانوها مي‌تواند بر باروري مردان تاثير بگذارد.
طبق تحقيقات منتشر شده در مجله Fertility & sterility توسط پژوهشگران دانشگاه نيويورك گذاشتن لپ‌‌تاپ حتي با وجود محافظ مي‌تواند بر قدرت باروري مردان تاثير بگذارد. محققان پس از زير نظر گرفتن 29 مرد پس از انكه از لپ‌‌تاپ روي پاهايشان استفاده كردند و دماي بين پاهاي آنان را اندازه گرفتند متوجه شدند پس از 15 دقيقه استفاده از لپ‌‌تاپ دماي بيضه‌ها از حد امن بالاتر مي‌رود. جالب است بدانيد حتي يك درجه بالا رفتن دما بيش از حد امن مي‌تواند سبب آسيب ديدن كيفيت اسپرم‌ها شود. اين درحالي است كه حين استفاده از لپ‌‌تاپ روي زانو دما در اين ناحيه 5/2 درجه بيشتر از حد امن مي‌رود. شايد استفاده پراكنده مشكلي ايجاد نكند اما استفاده مداوم مي‌تواند سبب ناباروري شود. منبع: BUM- 8 نوامبر