به نوشته يك مجله انگليسي، ثابت شده است كه افراد سالم براي اقتصاد كشور سودمند هستند.

به گزارش يونايتدپرس از لندن، دانشمندان در شماره اين هفته "مجله پزشكي انگليس" نوشتند، رابطه ميان تندرستي و ثروت را در كشورهاي ثروتمند بررسي كردند و دريافتند كه مردم سالم‌تر در محل كار خود فعال‌تر هستند، پول بيشتري بدست مي‌آورند و زمان بيشتري را صرف كار مي‌كنند.

"مارتين مك كي" و همكارانش گفتند: مدارك محكم و منسجم از كشورهاي ثروتمند نشان مي‌دهد كه مردم سالمتر درآمدهاي بالاتري دارند.

همچنين نشريه "نيوزوايز" روز پنجشنبه اعلام كرد: مطالعات ديگر نشان مي‌دهند كه برخورداري از سلامت بهتر ساعت كاري و احتمال استخدام شخص را افزايش مي‌دهد و به عكس، ضعيف سلامت احتمال بازنشستگي زودهنگام شخص را بيشتر مي‌كند.

با وجود اينكه برخي از اين اعداد و ارقام ممكن است ناشي از مسائل روش‌شناسي باشد اما مهمترين و قطعي‌ترين نتيجه آن است كه فوايد برخورداري از سلامت، به مراتب از منافع فردي فراتر مي‌رود.

محققان نوشتند: كشورهاي ثروتمند، ثروت فعلي اقتصادي خود را تا حد زيادي مديون دستاوردهاي پيشين خود در زمينه تامين سلامتي مردم هستند.

براي مثال حدود ‪ ۳۰‬درصد رشد اقتصادي انگليس در فاصله زماني ميان سال‌هاي ‪ ۱۷۹۰‬و ‪ ۱۹۸۰‬را مي‌توان به سلامت و رژيم غذايي بهتر مردم نسبت داد.